Red Hot Chilli Fish Curry (FILET CÁ CHIÊN NẤU SỐT CÀ CHUA, NGÒ, CHANH, ỚT)