Red Hot Chilli Fish Curry (FILET CÁC HIẾN NẤU SỐT CÀ CHUA, NGÒ, CHANH, ỚT)