Bhoona Lamb (CỪU NẤU SỐT NGHỆ ĐEN, GIA VỊ CAY VÀ SỐT CÀ RI ĐẶC)