Chicken Jalfraizi (FILET GÀ NƯỚNG TẨM GIA VỊ CAY SỐT CÀ CHUA, HÀNH TÂY, ỚT XANH)