Chicken Vindaloo (GÀ RÚT XƯƠNG NẤU KHOAI TÂY VÀ SỐT CÀ RI CAY)