Moghalai Chicken Korma (GÀ RÚT XƯƠNG NẤU SỐT HẠT ĐIỀU, KEM VÀ TRỨNG LUỘC)