Chicken Korma (GÀ RÚT XƯƠNG NẤU SỐT HẠT ĐIỀU VÀ VÁNG SỮA)