MÁ ĐÙI GÀ TẨM SỮA CHUA, ỚT XANH, TRỨNG VÀ HẠT ĐIỀU CAY NƯỚNG LÒ TANDOOR