Paneer Tikka (PHÔ MAI PANEER, CÀ CHUA, ỚT XANH, HÀNH TÂY TẨM GIA VỊ CAY NƯỚNG LÒ TANDOOR)