Hara Seekh Kebab (PHÔ MAI TRẮNG, KHOAI TÂY, BÓ XÔI NHUYỄN TẨM GIA VỊ CAY NƯỚNG LÒ TANDOOR)