Boti Kebab (bone) (SƯỜN CỪU ƯỚP GIA VỊ SỐT HẠT ĐIỀU TIÊU ĐEN NƯỚNG LÒ TANDOOR)