Mixed Raita (DƯA LEO, CÀ CHUA, HÀNH TÂY PHỦ SỮA CHUA)