Dahi mysore bhonda – 6pcs (BÁNH ĐẬU NĂNG ĐEN CHIÊN GIÒN – 6 CÁI)