Dahi puri – 6pcs (BÁNH PURI NHÂN KHOAI TÂY HÀNH NGÒ)