tandoor vietnam logo
0
0,0 0 items

No products in the cart.

Exquisite cuisine

A FEAST FOR YOUR SENSES

Fruits chaat (TRÁI CÂY TƯƠI TRỘN GIA VỊ CHUA CAY)

80.000,0

 

Combining chilled juicy fruits with mild spices (apple+banana+watermelon+pineaple+pears)
Trái cây tươi trộn gia vị chua cay

GIAO HÀNG MIỄN PHÍ

Trong vòng

10 km

tại Sài Gòn & Hà Nội

NHÀ HÀNG SÀI GÒN

BỮA TRƯA: 11:00AM - 2:30PM
BỮA TỐI: 5:00PM - 11:00PM

GIAO HÀNG MIEN PHÍ
7/7

TRONG VÒNG 10 KM

NHÀ HÀNG HÀ NỘI

Trưa: 11:00AM - 2:30PM
Tối: 5:00PM - 11:00PM

HOTLINE: +84 (0)847 668 668
QUẢN LÝ: +84(0)847 880 888
hanoitandoor@tandoorvietnam.com
24 Hàng Bè, Quận Hoàng Kiếm
dinner