Onion Tomato Uthapam (BÁNH NƯỚNG UTHAPAM HÀNH CÀ CHUA)