Onion Tomato Cheese Uthapam (BÁNH NƯỚNG UTHAPAM VỚI HÀNH, CÀ CHUA, PHÔ MAI)