Peshawari Nan (BÁNH MÌ HẠT DẺ TẨM MỨT NƯỚNG LÒ TANDOOR)