Mango Fish curry (CÀ RI CÁ NẤU CHUA CAY VỚI XOÀI XANH)