Kadhai Gosht (CỪU NẤU CÀ CHUA, HÀNH TÂY, ỚT XANH VÀ GIA VỊ CAY)