Punjabi Chicken (GÀ RÚT XƯƠNG NẤU SỐT CÀ CHUA CAY)