Kadhai Chicken (GÀ RÚT XƯƠNG NẤU SỐT CÀ CHUA, HÀNH TÂY, ỚT XANH)