Dhaba Chicken (GÀ RÚT XƯƠNG NẤU SỐT CÀ RI ĐẶC CAY)