Mix platter Small – 2 pcs of 6 items (KHAI VỊ THẬP CẨM NHỎ)