ĐÙI GÀ ƯỚP SỮA CHUA, VÁNG SỮA, NGÒ, TRỨNG VÀ GIA VỊ NƯỚNG