tandoor vietnam logo
0
0,0 0 items

No products in the cart.

Exquisite cuisine

A FEAST FOR YOUR SENSES

ĐÙI GÀ ƯỚP SỮA CHUA, VÁNG SỮA, NGÒ, TRỨNG VÀ GIA VỊ NƯỚNG

135.000,0

 

Chicken drumstick marinated in rich yoghurt, cream and spices grilled in Tandoor oven
Đùi tỏi gà ướt yaour + váng sữa + ngò + trứng và các gia vị đặc biệt rồi nướng trong lò Tandoor

GIAO HÀNG MIỄN PHÍ

Trong vòng

10 km

tại Sài Gòn & Hà Nội

NHÀ HÀNG SÀI GÒN

BỮA TRƯA: 11:00AM - 2:30PM
BỮA TỐI: 5:00PM - 11:00PM

GIAO HÀNG MIEN PHÍ
7/7

TRONG VÒNG 10 KM

NHÀ HÀNG HÀ NỘI

Trưa: 11:00AM - 2:30PM
Tối: 5:00PM - 11:00PM

HOTLINE: +84 (0)847 668 668
QUẢN LÝ: +84(0)847 880 888
hanoitandoor@tandoorvietnam.com
24 Hàng Bè, Quận Hoàng Kiếm
dinner