Hariyali Kebab (FILET GÀ ƯỚP BÓ XÔI VÀ GIA VỊ CAY NƯỚNG LÒ TANDOOR)