Reshmi Murgh Malai (FILET GÀ ƯỚP PHÔ MAI, VÁNG SỮA, TRỨNG, CHANH VÀ ỚT XANH NƯỚNG LÒ TANDOOR)