Ustani Kebab (FILET GÀ ƯỚP SỮA CHUA, VÁNG SỮA, GIA VỊ NƯỚNG LÒ TANDOOR VỚI PHÔ MAI PANEER)