Tandoori Chicken (Rural chicken with bone) Full (GÀ NGUYÊN CON ƯỚP SỮA CHUA VÀ GIA VỊ CAY NƯỚNG LÒ TANDOOR)