Tandoori Chicken (Rural chicken with bone) – Half (GÀ NỬA CON ƯỚP SỮA CHUA VÀ GIA VỊ CAY NƯỚNG LÒ TANDOOR)