THỊT CỪU BĂM TRỘN GIA VỊ CAY VÀ RAU THƠM NƯỚNG LÒ TANDOOR