Chicken Seekh Kebab (THỊT GÀ BĂM TẨM TIÊU ĐEN, GIA VỊ CAY NƯỚNG LÒ TANDOOR)