Prawn Tikka (TÔM SÚ ƯỚP TIÊU ĐEN VÀ GIA VỊ CAY, ỚT CHUÔNG XANH NƯỚNG LÒ TANDOOR)