Dry bhindi (ĐẬU BẮP NẤU KHÔ VỚI HÀNH TÂY VÀ HẠT THÌ LÀ)