Aloo Palak dry (KHOAI TÂY NẤU VỚI RAU BÓ XÔI VÀ HẠT THÌ LÀ)