Tandoori Salad (SALAD SÚP LƠ, RAU CỦ TẨM GIA VỊ NƯỚNG LÒ)