Jhinga Andra Chilli (TÔM NẤU KHÔ VỚI ỚT CHUÔNG XANH, HÀNH VÀ GIA VỊ CAY)